De Zonneballon

In 2009-2010 schreef Nicolette het boek ‘De Zonneballon’.  In 2012 ontving ik het eerste exemplaar. Een boek dat nieuwe gedachten en ideeën geeft voor een groter zelfvertrouwen, waar ouder(s)/verzorger(s) en kind samen gebruik kunnen maken van een aantal praktische tips. Ook zijn enkele ervaringen opgenomen van deelnemers aan de training en verhalen van hun ouders hoe deze de resultaten van de training hebben ervaren.

In mijn boek ‘De Zonneballon’ neem ik kinderen en ouders mee aan de hand in de wereld van bewustzijn en onderbewustzijn. Uniek is de stap daarin naar het Hogerbewustzijn. In mijn boek beschrijf ik ons zogenaamde “geheime dagboek” en onze “allerbeste grote vriend of vriendin” IN ons. Dit is de vertaling naar ons Hoger Bewustzijn. Ons Hoger Bewustzijn dat we als het ware kunnen in en uit schakelen. Ons Hoger Bewustzijn waarmee wij kunnen communiceren. 

Heel dankbaar dat ik zoveel kinderen heb mogen begeleiden naar een verbeterde, sterke versie van zichzelf. Angsten en frustraties, oude conditioneringen verdwijnen. Vernieuwd enthousiasme komt naar boven waardoor jongeren het beste uit zichzelf naar boven kunnen halen. Leven zonder angsten en complexen dat is wat ik voor ieder kind wens. ‘De Zonneballon’ erkende weerbaarheid training maakt dit mogelijk. Voor jongeren vanaf 9 tot 16 jaar. 

Ook volwassenen gingen de training “Steviger in je schoenen staan met de Zonneballon” volgen. Dit heeft geresulteerd in mijn “OPEN YOUR HEART” trajecten, 2014 speciaal voor volwassenen.  

Op aanvraag vanuit het bedrijfsleven en de gezondheidszorg heb ik aangepaste “Open Your Heart ” trajecten ontwikkelt en geschreven. Bedrijven, instellingen en de gezondheidszorg volgde al verschillende trajecten. Communicatie vanuit hoger bewustzijn. Na 4 jaar in 2018 is de “Open Your Heart” ook een erkende training. Een erkende preventie training voor burn-out verschijnselen en communicatie. Voor iedereen die zich wil ontwikkelen wat bewustzijnsprocessen betreft.

In 2011 tonen onderzoeken nogmaals aan dat veel meer kinderen en jongeren last hebben van onzekerheid dan men aanvankelijk dacht. Jongeren van circa 9 tot 13 jaar maken in de pre-puberale fase een grote ontwikkeling door wat hun zelfbeeld betreft. Onzekerheid, angst en pestgedrag kunnen veel schade aanrichten. De Zonneballon geeft nieuwe gedachten en ideeën (basisvorming) voor een groter zelfvertrouwen, waar ouder en kind samen gebruik van kunnen maken. De Zonneballon bestaat uit een deel voor ouders/verzorgers en een deel voor het kind en komt met een aantal praktische opdrachten.

De jongere leert: “Ik word wie ik graag wil zijn!”

Het boek ‘De Zonneballon’ is verkrijgbaar bij alle erkende boekhandels in Nederland (ISBN 978-94-6206-204-7) voor € 18,95. Ook is het boek te bestellen via www.boekscout.nl. De training ‘Steviger in je schoenen staan met de Zonneballon’ is ontwikkeld voor kinderen/jongeren. Dit is een erkende preventie training. (Informeer bij uw verzekering.) Ouders/verzorgers kunnen informatie aanvragen voor de individuele trainingen. Aangepaste groepstrainingen verzorgen wij ook op scholen. Informeer naar de mogelijkheden.